Ondernemerspraktijk

Ondernemen is risico’s nemen. Wij zijn er om die risico’s zoveel mogelijk af te dekken. Bijvoorbeeld door waterdichte algemene voorwaarden op te stellen. Die zorgen voor snelle (en vrijwel kosteloze!) incasso’s. Wij richten ons op het MKB, met het opstellen van contracten tot het uitvoeren van de incassopraktijk. Over allerhande waar u als ondernemer mee te maken krijgt, kunnen wij u adviseren. Bijvoorbeeld huurkwesties en het juridisch vormgeven van uw startende onderneming. Verder hebben we ruime proceservaring opgedaan voor die gevallen waarbij minnelijk overleg niet tot oplossingen leidt.

Altijd bovenop

de zaak zitten