De ‘Bewaarneming’ nader toegelicht.
21/10/2015

Wanneer een partij tekortschiet in de nakoming van een overeenkomst en dat is deze partij te verwijten, spreken we van wanprestatie. Belangrijk criterium bij het bepalen van deze aansprakelijkheid is over wat voor overeenkomst we het hebben.

Brandschade, wie zal dat betalen?
20/10/2015

Ook al staat vast dat de brand is ontstaan op het schip naast jou, de schade aan jouw boot wordt niet vergoed als niet duidelijk is waarom die brand daar ontstond. Hoe frustrerend is dat?

De Quality Boats Holland Guide 2016 is uit!
17/09/2015

Ieder jaar wordt door Yachtfocus ten behoeve van de diverse Europese botenbeurzen weer een catalogus samengesteld met daarin de top van de Nederlandse pleziervaartuigen-branche. Niet alleen scheepswerven zijn opgenomen, maar ook toeleveranciers, technische experts, transporteurs en scheepsverzekeraars. Allen hebben zij gemeen dat zij topkwaliteit leveren!   Ook Hommersom Advocatuur, als juridisch specialist in de watersportpraktijk en erkend belangenbehartiger van aspirant botenbezitters is in deze catalogus opgenomen. Geïnteresseerden kunnen de catalogus opvragen bij Yachtfocus media BV of een exemplaar ontvangen via Hommersom Advocatuur.  

Het Nieuwe Varen.
02/09/2015

Een paar jaar geleden wilde de gemiddelde watersporter en niks van weten, maar inmiddels komt er langzaamaan meer animo voor gedeeld bootbezit.

Color Run MHC Woerden groot succes!
02/09/2015

Wat was het een feestje afgelopen zaterdag. Fantastisch weer, blije mensen, jong en oud stond er gekleurd op en een soepel verlopend evenement! Uiteindelijk waren er meer dan 200 man aan de start van de color run, liep de wethouder het hele rondje uit en was er veel persaandacht voor de run. Via onderstaand facebook account zijn op dit moment alle foto’s  te bekijken en deze zullen ook op de website van MHC Woerden worden opgenomen. Ook staan hier krantenberichten en filmpjes. https://www.facebook.com/lustrummhcwoerden

Wet Werk en Zekerheid (WWZ) nader toegelicht.
20/08/2015

In het oktobernummer van Jachtbouw Nederland zijn in vogelvlucht de wijzigingen geschetst die de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) per 1 januari en 1 juli 2015 voor het arbeidsrecht met zich zouden meebrengen. Inmiddels is de wet ingevoerd. Ik ga nader in op het einde van de arbeidsovereenkomst, zoals nu in de wet is vastgelegd.