Frits Hommersom is a regular columnist for the trade publication 'Personeelszaken' (Personnel Matters) and the special interest publication 'De Waterkampioen' by the ANWB (Royal Dutch Touring Club). On the basis of his areas of specialisation (labour law and boats practice), he writes columns on various 'everyday' topics from a legal point of view. You will need Adobe PDF Reader to read/download the articles. Click here to download them (in Dutch).

Current
(Nederlands) Corona en watersport.

(Nederlands) Onderstaand artikel is slechts bedoeld als een algemeen juridische bijdrage en pretendeert niet de huidige juridische stand van zaken met betrekking tot boven genoemd onderwerp alomvattend te bespreken en dient ook zeker niet opgevat te worden als een concreet juridisch advies. Op dit moment is alles vloeibaar en onderhevig aan wat de bevoegde autoriteiten nu en op kortere dan een latere termijn concreet zullen besluiten. Daarnaast is iedere watersportcasus uniek en dient ad hoc beoordeeld/getoetst te worden aan de hand van de concrete omstandigheden van het geval.

Read more... (in Dutch)