Verander je schip, pas je polis aan. (Boten Te Koop 09-2020)
21/09/2020

(Holländisch) Niets is mooier dan je varende trots op te knappen en te verfraaien met allerlei voorzieningen en details. Dat daarbij soms √°ndere details uit het oog worden verloren, ondervonden meneer en mevrouw Jacobsen.

Verduidelijking omtrent kring aansprakelijke partijen bij aanvaring. (Overige watersport, 08-2020)
20/08/2020

(Holländisch) Bij schuld van een schip, is de eigenaar dus aansprakelijk, niet in de vorm van een risicoaansprakelijkheid, maar in de vorm van een kwalitatieve aansprakelijkheid. De rechter moest vervolgens het begrip schuld van een schip nader invullen. Dat is (gedeeltelijk) gedaan in het arrest HR 30 november 2001,¬† ECLI:NL:HR:2001:AD3922 (Casuele/De Toekomst).

Wijziging werkwijze KRNM. (Overige watersport 08-2020)
11/08/2020

(Holländisch) Enige tijd geleden bracht een rondschrijven van NN aan haar verzekerden met betrekking tot de afweging van het al dan niet doen van een beroep op/accepteren van de hulp van bergers dan wel KNRM, de gemoederen danig in onrust. Inmiddels heeft de KNRM op haar website aangekondigd dat per 17 augustus 2020 een nieuwe werkwijze zal worden gehanteerd om bij een noodmelding onderscheid te kunnen maken tussen spoedeisende (Search And Rescue) en niet-spoedeisende hulp.

Kaufinspektion durchgef√ľhrt. (Stegfunk.de, 07-2020)
11/07/2020

Herr Van Vuren ließ vor dem Kauf seines Bootes ein Ankaufgutachten erstellen. Eineinhalb Jahre später lief Wasser vom Dach entlang der Fenster des Steuerhauses herein. Kann er von dem Experten Schadenersatz bekommen?

Geen recht op thuiswerken vanwege coronacrisis. (Diversen, 06-2020)
11/06/2020

(Holländisch) Hoewel de overheid een advies heeft geformuleerd in het kader van de coronacrisis over thuiswerken dat er op neerkomt om tot september dat zoveel mogelijk te doen, wil dat nog niet zeggen dat je als werknemer daar ook een recht aan kunt ontlenen, zo oordeelde de kantonrechter te Nijmegen in een kort geding.

De zaak van de uitbrander. (KNMC, 06-2020)
11/06/2020

(Holländisch) De heer Smulders dacht de boot van zijn dromen te hebben gevonden, maar in plaats daarvan bleek hij een schip te hebben aangeschaft dat bij een brand betrokken was. Deze zaak beschouwt mr. Frits Hommersom als de meest bizarre in zijn praktijk tot op heden.