Goed zeemanschap en aansprakelijkheid. (Boten Te Koop 12-2020)
31/12/2020

(Holländisch) Op de weg noemen we ze voorrangsregels, maar op het water spreken we over uitwijkregels. Als schipper ben je verplicht er alles aan te doen om een aanvaring te voorkomen. Goed zeemanschap heet dat. Net zoals in het wegverkeer (de WVW) moeten we ons op het water aan de regels van het Binnenvaartpolitiereglement (BPR) houden. Als je dat niet doet, ben je in principe aansprakelijk voor schade. En omgekeerd: als ik alles volgens het boekje doe, ben ik dan gedekt? Nee dus. In tegenstelling tot op de weg is op het water sprake van een heel belangrijke, zogenaamd ‚Äėopen norm‚Äô: goed zeemanschap.

Garantie tot einde steiger. (Deining Magazine 01)
11/12/2020

(Holländisch) Ron Abrahams had een motorjacht. Toen de dieselmotoren aan vervanging toe waren, liet hij nieuwe inbouwen. Bij de ingebruikname ging het al mis. Hij hoorde een storende rammel, een tikkend geluid en zag overmatige rookontwikkeling. Abrahams nam direct contact op met de jachtwerf die contact opnam met de leverancier. Deze weigerde de klacht in behandeling te nemen.

Winterklaar maken? Glas IJs! (KNMC, 12-2020)
08/12/2020

(Holländisch) Het winterseizoen is bij het verschijnen van dit nummer al begonnen en de bevlogen (Motor)bootbezitter zal (zo hoop ik in ieder geval) afdoende voorzorgsmaatregelen hebben getroffen om schade te voorkomen, wanneer het schip niet op de wal wordt gestald.

Winterklar machen? Glattes Eis! (Stegfunk.de 11-2020)
12/11/2020

Die Wintersaison hat bereits begonnen, als dieser Artikel erscheint, und der begeisterte (Motor-)Bootsbesitzer wird (zumindest hoffe ich) ausreichende Vorkehrungen getroffen haben, um Schäden, etwa durch Frost, zu verhindern, besonders, wenn das Schiff nicht an Land gelagert wird.

Een geval van hele grote bloemkolen. (KNMC, 10-2020)
20/10/2020

(Holländisch) Dit artikel gaat over een bepaling in polisvoorwaarden die veel voorkomt, ¬†namelijk met betrekking tot elektrolytische corrosie. Deze is doorgaans uitgesloten van de dekking, soms expliciet en soms onder het kopje ‚Äúgeleidelijke inwerking van buitenaf‚ÄĚ. Dat er echter ook situaties zijn waarbij je als bootbezitter toch recht hebt op een schade-uitkering/dekking leert de navolgende casus.

Wie geht mieten in NL? (Stegfunk.de 09-2020)
01/10/2020

Was tun, wenn die gemietete Motoryacht einen Motor-schaden hat? Oder auch nur, wenn das Schiff unter Deck stinkt, der Kocher nicht funktioniert oder der Autopilot streikt? Da ist guter Rat teuer. Und noch wichtiger: Gute Vorbereitung gefragt.