De rol van de jachtexpert binnen het geschil.
17/01/2015

Op 30 oktober jl. vond in Utrecht een door Hommersom Advocatuur georganiseerd symposium plaats rondom het thema de rol van de expert als adviseur/bemiddelaar/ deskundige in het (gerechtelijk) geschil.

Goed Zeemanschap en aansprakelijkheid
24/12/2014

Op de weg noemen we ze voorrangsregels, maar op het water spreken we over uitwijkregels. Je moet er alles aan doen om een aanvaring te voorkomen. Goed zeemanschap heet dat. Net zoals we regels hebben in het wegverkeer (de Wvw) moeten we ons op het water aan de regels vastgelegd in het Binnenvaartpolitiereglement (Bpr) houden om schade te voorkomen.