Hommersom Advocatuur en Team IVA Driebergen partners in Race of the Classics 2016!
07/02/2016

Wat is de Race of the Classics? De Race of the Classics is een groot studenten zeilevenement wat bekend is in heel Europa. Aan deze zeilrace doen zo’n 500 studenten mee, verdeeld over 18 tot 20 teams. Al deze studenten studeren aan een Universiteit of Hogeschool in Nederland.

Gedeeld eigendom van een boot, is vragen om moeilijkheden?
03/12/2015

De Waterkampioen legt een stelling voor aan deskundigen: gedeeld booteigenaarschap is vragen om moeilijkheden. VOOR: mr. Hommersom: "Ondanks goede afspraken kun je bij gedeeld eigenaarschap toch voor vervelende verrassingen komen te staan". TEGEN: de stelling van de heer E. de Waard: "Door goede afspraken te maken en deze ook vast te leggen, hoef je geen problemen te verwachten.”

Schipper of bestuurder?
03/12/2015

In deze rubriek komen doorgaans onderwerpen aan de orde die betrekking hebben op de zogenaamde civielrechtelijke verbintenissen tussen partijen. Dit keer zien we hoe ook het strafrecht in de watersport zijn consequenties kan hebben.

De ‘Bewaarneming’ nader toegelicht.
21/10/2015

Wanneer een partij tekortschiet in de nakoming van een overeenkomst en dat is deze partij te verwijten, spreken we van wanprestatie. Belangrijk criterium bij het bepalen van deze aansprakelijkheid is over wat voor overeenkomst we het hebben.

Brandschade, wie zal dat betalen?
20/10/2015

Ook al staat vast dat de brand is ontstaan op het schip naast jou, de schade aan jouw boot wordt niet vergoed als niet duidelijk is waarom die brand daar ontstond. Hoe frustrerend is dat?

De Quality Boats Holland Guide 2016 is uit!
17/09/2015

Ieder jaar wordt door Yachtfocus ten behoeve van de diverse Europese botenbeurzen weer een catalogus samengesteld met daarin de top van de Nederlandse pleziervaartuigen-branche. Niet alleen scheepswerven zijn opgenomen, maar ook toeleveranciers, technische experts, transporteurs en scheepsverzekeraars. Allen hebben zij gemeen dat zij topkwaliteit leveren!   Ook Hommersom Advocatuur, als juridisch specialist in de watersportpraktijk en erkend belangenbehartiger van aspirant botenbezitters is in deze catalogus opgenomen. Geïnteresseerden kunnen de catalogus opvragen bij Yachtfocus media BV of een exemplaar ontvangen via Hommersom Advocatuur.